روش نصب پروفیل درز انقطاع

اکتبر 9, 2018
پروفیل-درز

نکات مهم در نصب پروفیل درز انقطاع

روش نصب پروفیل درز انقطاع در نصب پروفیل درز انقطاع پهنای ژوئن بایستی از زیرسطح دال […]
اکتبر 15, 2018
فاصله 2 سازه

کاربرد درز انبساط و انقطاع در ساختمان

درز انبساط و انقطاع کاربرد درز انبساط و انقطاع در ساختمان جهت پیشگیری از خسارات و […]
نوامبر 27, 2018
SUB-COATING

نکاتی جهت انتخاب و استفاده صحیح از پروفیل

در زمان انتخاب یک پروفیل باید به نکاتی جهت انتخاب و استفاده صحیح از پروفیل توجه […]