وارد کننده و مجری محصولات ساختمانی


گروه محصولات


parallax background

پروژه های انجام شده


 

 

وارد کننده تجهیزات نوین ساختمانی
در ایران

گروه آرتا در سال 1377 فعالیت خود را شروع و در سال 1380 اقدام به انتقال خدمات فنی- مهندسی و واردات مصالح نوین ساختمانی
از کشور ترکیه به دلیل ارتباط کاری و فنی آن کشور با اروپا و نزدیک بودن فرهنگ آن کشور با ایران نمود.

ادامه مطلب