مقالات

اکتبر 9, 2018
فرم-بلوک

دودبند درز انقطاع

مسدود کننده های آتش ( دود بند): انواع مسدود کننده آتش درز انقطاع دودبند درز انقطاع […]
اکتبر 9, 2018
پروفیل-درز

نکات مهم در نصب پروفیل درز انقطاع

روش نصب پروفیل درز انقطاع در نصب پروفیل درز انقطاع پهنای ژوئن بایستی از زیرسطح دال […]
اکتبر 15, 2018
فاصله 2 سازه

کاربرد درز انبساط و انقطاع در ساختمان

درز انبساط و انقطاع کاربرد درز انبساط و انقطاع در ساختمان جهت پیشگیری از خسارات و […]
اکتبر 16, 2018
دستگیره بیمارستانی

دستگیره بیمارستانی یا هندریل

دستگیره بیمارستانی یا هندریل با توجه به تردد بیماران در راهروها و پله های بیمارستان بهترین […]
اکتبر 17, 2018
هندریل-لوله-ای

کاربرد هندریل برای حرکت سالمندان

دستگیره یا هندریل کاربرد هندریل برای حرکت سالمندان ایمنی آنان را در زمان تردد تضمین میکند […]
اکتبر 21, 2018
-newsDramix

الیاف فولادی در کف

چهار دلیل برای کاربرد الیاف فولادی در کف شبکه چند بعدی کف شما را تقویت میکند […]
اکتبر 24, 2018
پروفیل-درز-انبساط

پر کردن درز انبساط

درز انبساط به جهت جلوگیری از آسیب های وارد شده به ساختمان بر اثر انبساط و […]
اکتبر 31, 2018
الیاف-فولادی-3D

الیاف فولادی 3D

الیاف فولادی 3D طراحی شده برای : کف های استاندارد و کف پارکینگ کف های برش […]
نوامبر 3, 2018
الیاف-فولادی--4D

الیاف فولادی 4D

الیاف فولادی 4D طراحی شده برای : کف های یک پارچه کف های بدون نفوذ مایعات […]