مقالات

ژوئن 18, 2019
SteelFibers_dramix

سوال ها و جواب های مختلف درباره الیاف فلزی

سوال ها و جواب ها مختلف الیاف فلزی الیاف های فلزی بتن جایگزین بتن مسلح سنتی […]
ژانویه 28, 2020
نمودار

اختلاف فایبرهای فلزی و پلیمری بتن

الیاف فایبر (فلزی) و الیاف (فایبر) پلیمری اختلاف فایبرهای فلزی و پلیمری بتن ،انجمن بین المللی […]