الیاف تقویت بتن

اکتبر 31, 2018
الیاف فولادی3D

الیاف فولادی 3D

الیاف فولادی 3D طراحی شده برای : کف های استاندارد و کف پارکینگ کف های برش […]
نوامبر 3, 2018
Dramix-Flooring4D

الیاف فولادی 4D

  الیاف فولادی 4D طراحی شده برای : کف های یک پارچه کف های بدون نفوذ […]
نوامبر 11, 2018
الیاف-فولادی-5D

الیاف فولادی 5D

الیاف فولادی 5D طراحی شده برای : کف های روی شمع شبکه میلگردی کف های صنعتی […]