Dramix-Flooring4D
الیاف فولادی 4D
می 7, 2024
الیاف فولادی3D
الیاف فولادی 3D
می 7, 2024
در زمان انتخاب یک پروفیل باید به نکاتی جهت انتخاب و استفاده صحیح از پروفیل توجه کنیم .فراموش نکنیم که پروفیل ها هم در خارج و هم در داخل قابل اجرا هستند ،ملاکهای مهم دیگری نیز وجود دارد .
برای انتخاب صحیح یک سری مشخصات بایستی تعریف شوند که در ادامه به چند مورد اشاره می کنیم :

استفاده صحیح از پروفیل

گپ (GAP (FB

حرکت جابجایی سازه به روش های استاتیکی و دینامیکی توسط محاسب تعیین میشود و پهنای درز انقطاع بر مبنای آن محاسبه می گردد.

پوشش

الف : روی کار
این نوع پروفیل ها هنگامی که زمان نصب ،پایان نازک کاری ها تعیین شده باشد بکار می روند.
در این حالت همانطور که گفته شده قسمت قابل روئیت بزرگتر از پروفیل های توکار است.

ب : زیر کار
پروفیل ها قبل یا بعد از پوشش قابل اجرا هستند ،اگر پوشش نهائی هنوز کامل نشده باشد و کار فرما در این مرحله بخواهد پروفیل را نصب کند پروفیل های توکار قابل استفاده خواهند بود.

برای این نوع پروفیل قسمت قابل رویت کار کوچکتر از پروفیل های روکار خواهد بود.

ضخامت پوشش

برای کاربرد پروفیل های توکار ضخامتی پوششی بایستی تعریف شده و مشخص باشد تا نوع پروفیل مناسب انتخاب گردد.

ظرفیت باربری پروفیل

اگر پروفیل انتخابی در کف قرار باشد بجز بار انسانی بارهای دیگر که فشار بیش از حد به پروفیل وارد می کند ،این وزن وارده باید مشخص شود.
بارهایی از قبیل ماشین آلات شستوشو خودروهای سواری و باری