مقاومت-کششی-بتن
تاثیر الیاف فلزی بر مقاومت کششی
مارس 13, 2019
نمودار
اختلاف فایبرهای فلزی و پلیمری بتن
ژانویه 28, 2020
 
سوال ها و جواب ها مختلف الیاف فلزی
الیاف های فلزی بتن جایگزین بتن مسلح سنتی برای برخی از کاربردها می باشد. الیاف های فلزی بتن دائمی و در سه بعد تاثیر گذار و ایزوتروپیک در هنگام مخلوط شدن با بتن هستند. الیاف فلزی عرض دهانه ترک را به شدت کم می کند. تنش را انتقال داده و ایجاد مقاومت در برابر ترک می کند.

آیا الیاف فلزی بتن درامیکس قابلیت پمپاژ شدن را دارد؟

بله حتی برای مقدار های ( دوزاج ) بالا قابلیت پمپاژ شدن دارند.

آیا الیاف فلزی درامیکس از سطح کار بیرون میزنند؟

به علت استفاده از ویبره و فینیشر، الیاف ها کاملا می خوابند و مسطح هستند. بیشتر الیافهای درامیکس باسخت کننده مخلوط هستند و سطح آنها با ماله هایی که با زمین برخوردی ندارند مسطح می شوند سخت کننده ها الیاف های درامیکس را می پوشانند.

آیا برای پیمانکاران ایمنی خطر به وجود می آورد؟

خیر، در یک محیط کار خوب با رعایت اصول ایمنی کار نیازی به ایجاد ایمنی بیشتر توسط الیاف فولادی درامیکس نمیباشد کارگرهایی که با الیاف درامیکس سرو کار دارنند باید از دستکش و عینک ایمنی استفاده نمایند.

آیا الیاف های فلزی درامیکس با مکمل های نگهدارنده سازگار می باشند؟

بله ,مکمل های نگهدارنده از بتن با الیاف های فلزی بتن درامیکس سازگار است. در اینمورد میتوانید با کارخانه سازنده بتن خود در رابطه با اطلاعات فنی مشاوره نمایید .

آیا می توان از کف پوش های مقاوم در برابر سایش و مایع سیلنت بر روی کف های با الیاف فولادی درامیکس استفاده کرد؟

بله الیاف فلزی درامیکس با سنگ های بزرگ سازگار هستند و با ویبره و اسپری قابل انجام است.

آیا الیاف فولادی بتن درامیکس باعث آسیب به دستگاه ماله صاف کننده می شوند؟

خیر، ماله ها و تیغه ها میتوانند سطحی صاف را بدون سایش خود بوجود آورند.

چگونه می توان دراسلب های با الیاف فولادی درامیکس ،درزها را به وجود آورد؟

درزهای انبساطی باید در اسرع وقت ایجاد گردند ( بین 8 ساعت تا 2روز پس از اتمام کف کار) . درزها باید به اندازه 3/1 عمق اسلب ها باشند. حد فاصل درز ها حدودا ضخامت سقف x 25> m6 میباشد L/W (عرض / طول) < 5/1 ساختمان است که برای عمق های بیشتر می توان ازتیغ اره قوی تر استفاده کرد.

آیا در هنگام استفاده از الیاف فلزی درامیکس در بتن ساختمان ، احتیاجی به درزهای انبساطی داریم؟

بله، برای انتقال نیروهای حرارتی در ساختمان به درز نیاز میباشد .

چگونه الیاف فلزی درامیکس بر صاف بودن و تراز بودن سطح تاثیر می گذارد؟

این الیاف بر صاف بودن و تراز بودن سطح تاثیر نمی گذارند.

آیا الیاف فولادی درامیکس جایگزین مش و میلگرد در سقف و کف می شوند؟

بله ، میتوان جایگزین مش و میلگرد در سقف و کف شود. مقدار دوزاج الیاف فولادی درامیکس برای استفاده در کف و سقف با توجه به بار وارده محاسبه و استفاده می گردد.

آیا الیاف فولادی درامیکس از لحاظ هزینه ای با مش و میلگرد قابل مقایسه است؟

مقدار مش و میلگرد و ضخامت سقف بر قیمت اجرائی و کارگری تاثیر دارد ، در اکثر اوقات احتیاج به پمپاژ کردن نیست . الیاف فولادی درامیکس مستقیما میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند. در واقع مسلح سازی و ضخامت بیشتر کف ، مستقیما روی قیمت اثر می گذارد.

مزایای استفاده از الیاف فولادی درامیکس در مقابل مش و میلگرد چیست؟

الیاف فلزی درامیکس قدرت، سختی و طول عمر بالا را فراهم می کنند که در سه بعد ( ارتفاع، طول و عرض) تاثیر گذار است و در قسمت های صحیح مسلح سازی بتن می باشد. در سقف های با مش و میلگرد ، معمولا در قسمت سوم سقف که در آن کنترل ترک ها ی سطح به خوبی انجام میگیرد بوده و در دو بعد می باشند. در حقیقت، این کار اجرائی به ندرت به شکل درست انجام می شود و اکثرا به صورت غیر اصولی ونا درست انجام می پذیرند.

آیا در هنگام استفاده از الیاف فولادی درامیکس ،حداقلی برای ضخامت بتن وجود دارد؟

خیر، وجود ندارد اما به طراحی اسلب ها بستگی دارد، مثل برش سطح و درزهای انبساط. الیاف های فولادی درامیکس در پوسته هایی به ضخامت 10 سانتیمتر استفاده میشوند.