والگارد یا محافظ دیوار و اهمیت بکارگیری آنها

والگارد یا محافظ دیوار (ضربه گیر دیوار بیمارستان) محصولیست برای محافظت از دیوار در برابر ضربه و دارای عرض های مختلف میباشند.

این پروفیل ها دارای یک بدنه ی آلومینیومی میباشد که ابتدا به دیوار وصل میشوند و رویه ی این والگارد ها از جنس) PVC پلی وینیل کلراید( میباشد.

مابین پوشش PVC و بدنه ی آلومینیومی لاستیک قرار میگیرد که جلوگیری میکند از ضربه وشکسته شدن،


در قسمت ابتدا و انتهای کار از درپوش با جنس ABS استفاده میگردد.

این والگارد ها یا ضربه گیر ها (محافظ های دیوار) جلوگیری میکند از آسیب رسیدن به دیوار توسط اشیاء متحرک مانند ترولی،ویلچر، برانکار،ماشین شستشو ،کالسکه و همچنین اشیاء ثابت مانند تخت ،کمد،صندلی .....

این والگارد ها قابل استفاده در مدارس ،ضربه گیر دیوار بیمارستان ها،ادارات،مهدکودک ها، مجتمع تجاری-اداری و ... میباشد.

cornerrr
corner3
corner2
corner1

والگارد ها با توجه به نوع مصرف دارای عرض های مختلف میباشد

عرض محافظ های دیوار 5، 10 ، 15 و 20 سانت میباشد .
corner5cm
والگارد
5 سانتی متر
corner10cm
والگارد
10 سانتی متر
corner15cm
والگارد
15 سانتی متر
corner20cm
والگارد
20 سانتی متر