پروفیل-درز-انبساط
پر کردن درز انبساط
می 7, 2024
اهمیت کاربرد پروفیل های درز انقطاع و انبساط در ساختمان
امروزه در ساخت و ساز پروژه های ساختمانی از قبیل مجتمع تجاری ، مترو ها، بیمارستان ها ، مجتمع مسکونی و ساختمان های اداری ، پارگینگ ها و ... یکی از مسائل مورد توجه کارشناسان مسئله ایجاد امنیت ساختمان میباشد.زیرا در صورت رعایت نکردن موازین و مقرارت ساختمانی خسارات غیر قابل جبرانی و یا قابل جبران با هزینه های بالا بهمراه خواهد داشت.
یکی از مسائل مهمی که در ساخت و ساز اهمیت فراوان دارد ایجاد درز انقطاع و درز انبساط در ساختمان ها میباشد.
حرکات انبساطی و انقباظی ساختمان ها که بر اثر حرارت( گرما و سرما) ،رطوبت ، زلزله ، باد و طوفان و ... بوجود میاد در صورت نبودن درز اجرایی باعث آسیب رسیدن ساختمان و مصالح ساختمانی میشود که باید در ساختمان های عریض ،یا ساختمان های بیشتر از 4 طبقه برای جلوگیری از تنش های یک سازه به سازه دیگر و آسیب های احتمالی درز انقطاع و درز انبساط ایجاد کرد.

کاربرد پروفیل های درز انقطاع و انبساط

این درزها باید خالی باشد و توسط هیچ مصالحی به هم مرتبط نباشند .
درزهای اجرایی ساختمان توسط پروفیل درز انقطاع و پروفیل درز انبساط که از جنس آلومینوم و لاستیک EPDM میباشد پر شود.
این پروفیل های درز قابلیت ارتجاعی دارند و جلوی آسیب به مصالح و ساختمان را میگیرد .