profil-darz
درز انبساط و کاربرد درز انبساط
می 7, 2024
-newsDramix
الیاف فولادی در کف
می 7, 2024
الیاف فولادی 5D طراحی شده برای :
کف های روی شمع
شبکه میلگردی کف های صنعتی
فوندانسیون های رادیه و مقاوم در برابر زلزله

تقاضای بالای کف های سازه ای


کف های صنعتی معولا تکیه گاه زمینی دارند و بطور کامل از ساختار واقعی ساختمان مجزا هستند.
با این حال این اصل طراحی را نمی توان در بعضی شرایط اعمال کرد.
شرایط خاک ضعیف اغلب نیاز به استفاده از کف های شمع دارند. بدون تکیه گاه خاک ،تحمل بار دال کف ،لازم است که خیلی بالاتر باشد.

اگر چه کف های با تکیه گاه شمع معمولا از ساختمان مجزا هستند ولی باید با الزامات سازه ای همخوانی داشته باشند.

در مناطق زلزله خیز کف ها اغلب به عنوان تیربست برای عناصر سازه مانند ستون ها و سکوی فوندانسیون ها عمل می کنند.

نیروهای به سوی بالا تای بیم که از حرکت افقی مش ها در طول مدت وقوع زلزله ناشی می شود نیز باید در نظر گرفته شود.

انبارهای مدرن و تسهیلات صنعتی بطور فزاینده از کف هایی استفاده میکنند که به عنوان فوندانسیون سازه فوقانی عمل می کنند یا حداقل بخش مکملی از فوندانسیون می باشند.
این کف های سازه ای نه تنها باید در برابر تمام بارهای عملیات معمول مقاومت کنند ،بلکه فشار بار خود ساختمان را نیز باید تحمل کنند.
وزن ساختمان و نیز فشار بار برف و باد نیز باید بطور ایمنی به زمین منتقل شود. مقومت در برابر فشار بار زلزله اضافی ولی ضرووری است.

بطور طبیعی طرح و اجرای این کف ها نیاز به تطابق با دقیق ترین الزامات را دارد.

نهایت ظرفیت تحمل بار

سری های درامیکس 5D با در نظر گرفتن تقاضای کف های سازه ای توسعه داده می شوند.

بخاطر ویژگی ها و قابلیت منحصر به فرد الیاف فولادی 5D ظرفیت تحمل باری دارند که هرگز قبل از این مسلح کردن با الیاف فولادی دیده نشده است و تنها راه حل های الیافی را برای کف های سازه ای را ممکن می سازد.

در شرایط محیطی خیلی سخت الیاف 5D را می توان با روش های مسلح کردن سنتی (محلی) ترکیب کرد.

تنها راه حل الیافی برای کف های سازه ای

بخاطر ظرفیت های تحمل بار استثنائی ،الیاف فولادی درامیکس 5D ساخت کف ها را روی شمع - کاملا مستقل از سازه - بدون استفاده یا با حداقل استفاده از مش ها یا روش های تقویت سنتی دیگر ممکن می سازد.
این کار نه تنها در طی ساخت در زمان صرفه جوئی می کند ،بلکه امکانات جدید و کاربردهای جدید برای کف های روی شمع بوجود می آورد.

تنها راه حل برای کف های فونداسیون

الیاف فولادی 5D با در نظر گرفتن کاربردهای سازه ای طراحی شده اند.
عملکرد منحصر و برجسته بتن آن را به تنها راه حل الیافی کامل برای کف های صنعتی تبدیل کرده - برعکس کف های سنتی - و نیز به عنوان فندانسیون سازه ساختمانی خودش عمل می کند.
سری های 5D نه تنها شما را قادر می سازد که کف های فوندانسیون بادوام و خیلی قوی به وجود آورید ،بلکه به شما امکان می دهد تا در طول ساخت در زمان صرفه جوئی کنید زیرا دیگر به مش نیازی نیست.
اینکار بویژه در ساخت کف های فوندانسیون در شرایط و محیط های چالش بر انگیز راحت می باشد.