پروفیل-درز-انبساط
پر کردن درز انبساط
اکتبر 24, 2018
Dramix-Flooring4D
الیاف فولادی 4D
نوامبر 3, 2018
الیاف فولادی 3D طراحی شده برای :

کف های استاندارد و کف پارکینگ

کف های برش داده شده و پوشش های چسبیده

کف های بدون درز

کف های استاندارد و کف پارکینگ

توازن کامل بین مقرون به صرفه بودن و عملکرد

سری های 3D راه حل تقویت محکمی برای کف های صنعتی مستقل از سازه ساختمانی اند و الزامات تحمل برای معمول و بارگذاری دینامیکی دارند.
الیاف 3D عملکرد و دوام عالی را بدون اجبار در وابستگی به راه حل های تقویت سنتی پر هزینه و زمان بر ارائه می دهد.
در همان زمان زخامت دال بتنی را می توان بهینه کرد ،که صرفه جوئی بیشتر در مصالح و هزینه های ساخت و ساز را ممکن می سازد.
 
کف ها الیافی محکم و کم هزینه سری های الیاف فولادی درامیکس 3D برای شما کم هزینه ترین راه حل برای کف های با درز انبساط محکم ،بادوام و تقریبا بدون هزینه نگهداری را فراهم می کند.
مش - یا هر روش تقویت سنتی دیگری برای ساخت کف بادوام لازم نیست ،در نتیجه در طول ساخت و ساز در زمان و پول صرفه جوئی می شود.
عملکرد عالی الیاف فولادی 3D همچنان شما را در بهینه کردن ضخامت کف های شما و مقدار الیاف لازم برای تقویت توانا می سازد.

پوشش چسبیده

الیاف فولادی 3D راه حل نهائی برای تعمیر کف های شما در صورت لزوم فراهم میآورد.

پوشش نازکی از بتن الیاف فولادی مربوط به درزهای موجود.

مراکز توزیع
انبارهای با دهانه های عریض
سردخانه ها
برای استفاده زیاد و خاص

سری های درامیکس 3D شما را قادر می سازد تا کف های بدون درز و بسیار مسطح برای انبارهای با ترافیک شدید و دهانه های عریض بطور مقرون به صرفه و بدون استفاده از مش و با کمترین ضخامت بتن بسازید. بخاطر این عملکرد عالی در مقاومت در برابر ضربه وکنترل ترک خوردگی ،سری های 3D همچنین راه حل مقرون به صرفه ای برای کاربردهای سخت مانند سردخانه ها ارائه می کنند.