الیاف-فولادی-5D
الیاف فولادی 5D
می 7, 2024
پروفیل-درز-انبساط
پر کردن درز انبساط
می 7, 2024
چهار دلیل برای کاربرد

الیاف فولادی در کف

 
شبکه چند بعدی کف شما را تقویت میکند

تقویت کف های صنعتی شما با الیاف فولادی در کف مزایای بسیار زیادی دارد.

از آنجایی که الیاف فولادی در سراسر بتن بطور یکنواخت توزیع می گردد ،هر قسمت از کف شما بطور فعالی تقویت می شود .در لایه بالایی ،در مرکز ،در کناره ها و در زیر ....

مهم نیست که چه نیرویی بر روی کف شما وارد می شود ،مهم نیست که چقدر قوی باشد ،الیاف همیشه در جای درستی برای انجام کارشان قرار دارند.

کنترل ترک خوردگی بهینه


الیاف فولادی ،کنترل بهینه حتی کوچکترین ترک ها را در کف بتنی شما تضمین می کند.

عملکرد ایمن و موثر را در همه زمان ها تضمین میکند.
الیاف بتن شما را قادر به ایجاد کف های بدون نفوذ مایعات میکند که با دقیق ترین الزامات ایمنی و محیطی سازگاری دارند.