SUB-COATING
نکاتی جهت انتخاب و استفاده صحیح از پروفیل
نوامبر 27, 2018
profil-darz
درز انبساط و کاربرد درز انبساط
دسامبر 24, 2018

پروفیل ها مطابق استاندارد 9001 ISO تولید شده اند و در مقابل اصطکاک و فشار مقاوم هستند.

مقطع پروفیل ها مطابق بارهای استاتیکی و دینامیکی طراحی گردیده اند.
هر دو نوع پروفیل درز انقطاع کفی و دیواری ما به راحتی نصب می شوند ،بجز مواردی که بارهای سنگین وجود دارد رول پلاک پلاستیکی و پیچ فلزی کاملا پاسخگوی تثیت پروفیل خواهد بود و در زمانیکه بار سنگین داشتیم میتوانیم از رول پلاک فلزی بهره بگیریم.
لاستیک بکار رفته برای پروفیل های کف ساخته شده است از لاستیک EPDM برای رنگ سیاه و ترموپلاستیک برای رنگ خاکستری و سایر رنگ ها .این لاستیک ها در مقابل اصطکاک ،مواد شیمیایی و پارگی شدیدا مقاوم هستند.
لاستیک های بکار رفته در پروفیل های دیواری از EPDM ضد آب یا ترموپلاستیک ساخته شده اند.
دهانه پروفیل های ما از 10 میلیمتر تا 40 میلیمتر و با تنوع 200 تیپ می باشند و برای گوشه ها نیز برای هر تیپ یک پروفیل طراحی گردیده است.
علاوه بر این پروفیل هایی نیز برای بارهای سنگین (جرثقیل و کامیون) طراحی شده اند ،این بجز پروفیل هایی است که برای مناطق زلزله خیز طراحی شده است.